Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.10.2016 13:08:59 

outdoorová asociace                 BRIGÁDA GENERÁLA BOŽKOVA            2007

Recruiting
Další vandr do Brd
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

                    Nábor nováčků                         


Výběrové řízení

Před tím, než se člověk rozhodne absolvovat výběrové řízení k BGB musí splňovat následující podmínky:
- minimální věk 5 let
- 1 roky vojenské nebo civilní služby
- minimálně vandrácké nebo jiné vzdělání
- dobrý nebo špatný zdravotní stav a fyzická konvice
- řidičský průkaz skupiny X,Y,Z,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M.
- plavec nebo kropič

Pozor! Smažky musí nejdříve absolvovat detox!


Výběrové řízení má tři fáze:
První fáze - uchazeč absolvuje předepsaná zátěžová vyšetření, psychologické vyšetření skládající se z řady různých trestů trvající přibližně 6-8 hodin, přezkoušení z mentální zdatnosti. Přezkoušení z tělesné zdatnosti obsahuje následující testy: smah 60g, kropení 5l, retka maximální počet za 1 minutu, eating na maximální počet kg, sedy-lehy-příklepy maximální počet za 2 minuty, tonutí na 400m, překážková dráha cestou z pubu.
Druhá fáze - trvá týden a probíhá ve výcvikovém středisku. Během tohoto týdne uchazeč musí dokázat jak svou motivaci, tak fyzickou odolnost. Stěžejní součástí jsou orientační pochody s batohem. Pochody jsou namáhavé a probíhají i v noci. Cílem je zjistit chování člověka během dlouhodobého působení stresu. Člověk se musí neustále rohodovat, plnit úkoly a to vše za nedostatku spánku a stravy. Jediné, čeho nemůže mít nedostatek, je voda. Pitný režim je důležitý a nesmí se podceňovat. Zajímavým testem je horolezecká houpačka na mostě po jednom z pochodů. Uchazeč se po příchodu na místo uváže do postroje a zhoupne se na laně zavěšeném pod mostem. Není to přímo Bungee, ale člověk se při pohledu dolů rychle rozhoduje, jestli chce pokračovat. Zhoupnutí bývá někdy problémem i pro výsadkáře.
Třetí fáze - pohovor. Pokud uchazeč prošel prvními dvěma fázemi a nevzdal to sám, má před sebou poslední vyřazovací kolo. Čeká jej rozhovor před komisí. Komise se ptá na různé osobní věci, na to jak se uchazeči zdálo výběrové řízení a na motivaci - proč k jednotce jde. Je potřeba říci, že zájemce typu "Chci mít samopal a střílet po teroristech" služba u jednotky nečeká. Žádaný je tichý profesionál. Požadované vlastnosti jsou následující:
a) Inteligence – průměrná až nadprůměrná. Schopnost učit se. Vymezit a vyřešit problém i ve stresovém prostředí.
b) Ctižádost a cílevědomost – znát své reálné schopnosti, dokončit práci, pracovat na sobě.
c) Pružnost a přizpůsobivost – nekonvenční myšlení, invence, schopnost improvizovat.
d) Zralost – je tím míněno chování zbavené impulsivnosti, naivity, přehánění, vnitřní ukázněnost.
e) Psychosomatická stabilita – souvisí s emocionální stabilitou. Uchazeč by neměl podléhat psychosomatickým obtížím. Neměl by nemoci vyhledávat ani přecházet.
f) Emocionální stabilita – schopnost snést kritiku, trpělivost, ovládat se. Nepřípustná je však strnulost a nadměrné potlačování pocitů.
g) Emoční naladění – optimista, smysl pro humor, bez náhlých výkyvů.
h) Sociální přizpůsobivost – vstřícné a otevřené jednání, přijmout autority, přijmout pravidla skupiny, iniciativa
i) Agresivita a odvaha – projevovat cílenou a kontrolovatelnou agresivitu. Odvaha s instinktem sebezáchovy – bez kaskadérských kousků.
j) Vysoká frustrační tolerance – schopnost zůstat akceschopný a orientovaný na splnění cíle při přerušení, čekání a rušivých vlivech.
k) Morálně – etické chování – jednat podle přijatých společenských pravidel a hodnot, smysl pro spravedlnost, poctivost, svědomitost a pozitivní motivace k práci.

Jestliže se toužíte stát  členy skupiny "BGB" zašlete vyplněný  formulář pro recruiting nováčků na kontaktní adresu skupiny: general.bozkov@seznam.cz 

                    Kdo absolvoval                        


TOPlist